ARTIKEL 'Baby al aannmelden voor school is waanzin'

De VVD wil af van scholen die ouders aansporen hun kind al op 1-jarige leeftijd aan te melden op een basisschool. Volgens de partij is zo'n dwingend verzoek in strijd met de wet.

De VVD wil af van scholen die ouders aansporen hun kind al op 1-jarige leeftijd aan te melden op een basisschool. Volgens de partij is zo'n dwingend verzoek in strijd met de wet. 

Kamerlid Karin Straus eist dat staatssecretaris Sander Dekker (Onderwijs) een einde maakt aan dergelijke afspraken tussen gemeenten en schoolbesturen. Die staan volgens de VVD'er op gespannen voet met de vrijheid van onderwijs. Straus: "Hoe kun je op zo'n jonge leeftijd bepalen welke school bij je kind past?"

In de Wet op het primair onderwijs staat dat kinderen aangemeld kunnen worden op de dag dat ze 3 jaar worden. In 2013 is op verzoek van schoolbesturen het systeem voor aanmelding in Den Haag aangepast. Al op de eerste verjaardag krijgen ouders een brief in de bus met de aansporing hun kind aan te melden. Volgens de gemeente kunnen de scholen daardoor beter plannen en hebben ouders eerder duidelijkheid over de school waar hun kind terechtkomt. Al sinds de invoering is er weerstand tegen de gemaakte afspraken.